Så har jag precis installerat VoipStunt efter tips från Katarina. Har satt in 10 euros vilket gör att jag bl a kan ringa phone2phone-samtalen mellan Spanien och Sverige för 5 cent, dvs ca 50 öre oberoende av samtalets längd. Just det här med att jag kan ringa via min egen telefon till en annan telefon underlättar enormt när man sitter i köer och skall knappa sig fram till olika myndigheter och företag. Bättre än Skype mao.

Etiketter: