När det gäller proceduren att upprätta arvsdeklarationen (la Declaración de Herederos) i Spanien så styr den avlidnes medborgarskap vilket lands arvslagstiftning som gäller, i mitt fall Sveriges eftersom maken var svensk medborgare.

Det är en ganska bökig procedur eftersom dokumenten från Sverige måste förses med en sk Haag Apostille som stämplas av Notarius Publicus i Sverige. Det handlar om en legalisering av dokument mellan länderna som tecknat överenskommelsen i Haag den 5 oktober 1961.

I mitt fall var det fem stycken dokument som Notarius Publicus i Sverige legaliserade och intygade var svenska. Det gällde t ex ”specialsnickrade” familjebevis och personbevis från Skattemyndigheten som visade att vi inte hade några barn, utdrag från Landsarkivet i Lund, bl a ett som visade att makens far verkligen dog 1969 eftersom detta inte finns i rullarna hos skattemyndigheterna, samt ett utdrag ur en dopboken som visade att makens far verkligen var far till honom. Till sist hjälpte mig Notarius Publicus att skriva ett intyg med ett utdrag ur Ärvdabalken, tredje kapitlet – Om makes arvsrätt. Det gäller att bevisa för notarien i Spanien att jag som änka och enda arvtagare är berättigad till hela kvarlåtenskapen enligt svensk lag. Detta intyg fick jag åka till en annan Notarius Publicus för att legalisera i sin tur, eftersom den första inte kunde förse sitt eget intyg med Haag Apostillen (se fotot längst ner).

Dessa legaliseringar är en ganska dyr historia, närmare 2000 kr kostade de fem första stämplarna och sedan 400 kr för den sista stämpeln på fotot. Men detta är ju nödvändigt för att kunna fortsätta processen i Spanien. Sen tillkommer dyra kostnader för auktoriserade översättningar till spanska av nämnda dokument, dessa kostnader orkar jag inte ens tänka på än. Nu hoppas jag bara att jag har alla svenska papper i ordning för att det hela skall gå igenom i Spanien.

Notarius Publicus utses av Länsstyrelsen.

 

Etiketter: , , ,