Den här sidan började jag skriva på redan den 4 december, sen kom begravningsakten hemma emellan, efter det hot om fryst bankkonto och annan byråkrati. Då, i början på december började jag skriva att jag hade kommit en bit på väg, och att min advokat skulle försöka lämna in dokument för att få till det viktiga intyget från testamentregistret – Certificado de actos de última voluntad. Detta är en handling som alltid är nödvändig för att kunna ärva i Spanien oavsett om det finns testamente upprättat eller ej. Det är andra steget efter att man fått dödsattesten, Certificado de defunción, från civilregistret i hemkommunen.

Man ansöker om Certificado de actos de última voluntad hos Ministerio de Justicia, blanketten, modelo 790, samt instruktioner finns på Justitsieministeriets hemsida. Tillsammans med den ifyllda blanketten måste alltid dödsattesten i original bifogas och man måste betala stämpelskatt innan man kan få ut intyget, i skrivande stund 3,47 euros.

Detta intyg som kan översättas med den avlidnes sista önskan, fyller en viktig funktion. På intyget framgår nämligen upprättade testamenten i Spanien samt vilken notarie som upprättat det. Då kan arvsberättigade få en giltig kopia av testamentet för att sedan fortsätta med arvsproceduren. Om det inte finns spanskt testamente men svensk motsvarighet upprättat enligt gällande svenska regler, så skall detta legaliseras i Sverige och sedan översättas till spanska av auktoriserad översättare.

I mitt fall där det inte fanns något testamente så gäller det att bevisa att så inte var fallet. Fråga mig inte hur min fantastiska spanska advokat bar sig åt, men jag fick senare intyget där det stod att det inte fanns något testamente upprättat.

Nu blir nästa steg i denna krångliga arvsprocess att upprätta själva arvsdeklarationen – la Declaración de Herederos. Jag skall strax skriva om denna procedur…

Etiketter: , , , , , ,