Något som jag bittert har lärt mig är att vi borde ha tänkt efter, före mitt liv slogs i spillror. Vi borde ha gjort en massa saker som man gärna skjuter på framtiden. Livet är en skör tråd, du vet aldrig när den brister.

  • Se till att ha bankkonton i bådas namn med full täckningsrätt för båda parter. Då slipper du att riskera att din livskamrats konto fryses efter dödsfallet. När kontot är fryst blir det ett vilande konto som ”försvinner helt” till dess bouppteckningen är klar. Du kan inte göra någonting.
  • Om du trots allt råkar ut för min situation, gör inte som undertecknad och tala med svenska banken med en gång. Vänta med att dödsattesten nått de svenska myndigheterna, då har du fortfarande tillgång till kontot. Det tog exakt 3 veckor för mig till dess att dödsfallet offentligt registrerades i Sverige. När väl det är gjort så rullar det på lättare i Sverige. Det är först då som det dags att kontakta banken.
  • Om ni äger fast egendom, se till att ni äger hälften var. Detta underlättar många praktiska problem.
  • Skriv ett testamente. Sett ur svensk synpunkt är det inget konstigt för undertecknad, vi hade inga barn och jag ärver ensam maken. I Spanien kommer bristen på testamente att komplicera saker och ting, än har inte den processen börjat, men den kommer, lika säkert som amen i kyrkan.

Jag kommer att fylla på listan allt efter resans gång. Det här är bara början…

Etiketter: , , ,