• ..::- Registradores -::. - Spanien har en perfekt organisation när det gäller fastighetsregister, merkantilregister mm. Via internet får man lätt information från olika register.
  • Fairshopping - Klagomål på svenska företag? Jag önskar att jag hittat denna sida tidigare i min process.
  • Lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo - En utmärkt sida som tar upp Lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo.
  • Listas Robinson - Spaniens motsvarighet till svenska Nix-registret
  • Skype - Spara dina dyra telefonkostnader genom att ringa via datorn.
  • Spanienforum - Ett trevligt forum inriktat på Spanien, Kanarieöarna, Mallorca – Allt om spanienresor, boende, spanska språket mm!
  • VoipStunt - Spara dina dyra telefonkostnader genom att ringa via datorn, dessutom Phone2Phone för en billig kostnad.
  • Ärvdabalk (1958:637) - Ärvdabalken handlar om arv och testamente.