Jag har först nu fått ett autogenererat svar från Telia via ett kontaktformulär: på min följdfråga som ställdes den 29/10 … Ärendet påbörjades redan den 22 oktober!

Nå, vi tar det från början:
Första frågan från mig, daterat 2009-10-22 12:53:

Hej!

Min man, xxx, personnr xxx, avled hastigt den 15 oktober i Madrid, och vi har ett sommarhus i xxx med två fasta telelinjer. Vår fasta bostadsadress är i Spanien.

Telefon nr: xxx samt xxx

Kontrakten och även autogireringar står i hans namn och jag skulle så snabbt som möjligt vilja ändra kontrakten i mitt namn och även ändra autogireringen till ett annat konto, eftersom kontot vi betalar på nu bara står i hans namn och kommer att frysas inför bouppteckningen. Jag kan bara använda kontot månaden ut meddelar banken.

Eftersom vi har fast egendom både i Sverige och Spanien kommer pappersbyråkratin bli lång innan allt är klart, åtminstone ett år eller längre.

Så nu är den stora frågan vad ni behöver för uppgifter från mig och hur vi går vidare?

Jag befinner mig på bostadsadressen i Spanien för närvarande, se nedan.

Mvh
Monica Andersson
Mina kontaktuppgifter, dvs full adress, tel, fax samt e-post.

Så kommer svaret exakt en vecka senare, Svar 2009-10-29 19:18:

Hej!
Tack för din förfrågan.

För att ändra abonnemangsinnehavare kan vi göra en överlåtelse av abonnemanget. Detta görs kostnadsfritt vid dödsfall. Vi behöver personnummer och ett godkännande på att vi kan göra en kreditprövning på tillträdande kund. Därefter skickar vi ut ett överlåtelseavtal för påskrift. När vi har fått avtalet i retur görs överlåtelsen.

Med vänlig hälsning

C D
Telia Kundservice

Mitt svar samma dag: Fråga 2009-10-29 19:54:

Hej C,
Tillträdande kund är undertecknad. Mitt personnummer är xxx.
Ni får gärna göra en kreditprövning. Har ett nyöppnat konto i mitt namn i Handelsbanken där jag har fört över x euros för att klara löpande kostnader på vårt fritidshus den närmaste tiden till dess all byråkrati och bouppteckningar i två länder är löst. Jag inga skulder i Sverige eftersom jag varit utskriven ur landet sen hösten 1990.

Vänligen skicka överlåtelseavtalet till min adress i Spanien, samma adress som fakturering sker på för närvarande.

Mvh
Monica Andersson

Exakt en vecka senare kommer detta svar, Svar 2009-11-06 19:27:

Hej!

Vid varje ny beställning gör vi en kreditprövning. Vi använder oss då av information från vårt eget kundregister och kreditupplysningsföretag. I de fall vi behöver en ekonomisk säkerhet krävs vanligtvis att du betalar in en deposition. Depositionen är generell och kan vid bristande betalning tas i anspråk för uppkomna skulder.

Omprövning av vårt depositionsbehov sker vartannat år efter det att depositionen inbetalades. Om det efter omprövningen visar sig att behovet av deposition inte längre föreligger sker återbetalning jämte ränta.

Vid denna kreditprövning har vi funnit att vi behöver en ekonomisk säkerhet i form av en deposition. Depositionsbeloppet är 3000 kr och ska vara oss tillhanda på postgiro 7642-2 eller bankgiro 5964-3080 inom 10 dagar från beställningsdatum annars kommer beställningen att makuleras. Ange abonnemangsnummer, namn, adress och personnummer på inbetalningskortet.

Med vänlig hälsning

C D
Telia Kundservice

Jag som ju är lite snabbare än Telia svarade följande, Fråga 2009-11-06 20:37:

Kära C D,

Först och främst vill jag poängtera vad jag upplever som Telias fullständiga brist på empati. Ditt svar är ett typexempel på hur man knäcker en människa i stor sorg. Du tycks uppenbarligen inte ha läst mina frågor ordentligt och jag tycker det är under all kritik att det tar en vecka att få svar från dig mellan varje fråga jag ställer dig. Det känns som jag får autogenererade svar från en robot, men det kanske du är? Vad vet jag?

Nu vill jag inte skylla på dig personligen, det har säkert med Telias företagspolicy att göra. Jag försökte ringa försäkringskassan idag men alla avdelningar hade stängt tidigare än normalt pga en personalutvecklingsdag. Jag hoppas innerligt att ni deltar i liknande program.

Jag har nu lagt in en överföring på 3000 kr från mitt eget konto med betalning den 9 november. När det gäller alla uppgifter som behövs, citerar: ”Ange abonnemangsnummer, namn, adress och personnummer på inbetalningskortet.”
Det finns inte plats för all denna information när jag gör en betalning via internet från min svenska bank, Inbetalningskort, vilket inbetalningskort? Som jag skrivit ett flertal gånger så befinner jag mig på min mantalsskrivningsadress i Spanien, så hur gör jag nu?

Till sist, jag har försökt att registrera mig på Mina Sidor via er hemsida i makens namn för att ha koll på framtida fakturor för att inte missa en betalning. Även detta verkar mer eller mindre omöjligt när man sitter utomlands. Jag har begärt att få inloggningsuppgifterna via vanlig post. Jag hoppas verkligen detta kommer att fungera!

Madrid 2009-11-06
Monica Andersson

Fortsättning följer garanterat, om inte så lär jag få svar den 13 november om tidigare mönster följer …

Etiketter: , , , ,