När en svensk medborgare avlider i Spanien skall alltid svenska ambassaden/konsulatet kontaktas. Dessa ombesörjer sen i sin tur kontakten med svenska myndigheter, dvs skattemyndigheterna, försäkringskassan och UD. Ambassaden behöver den spanska dödsattesten, Certificado de defunción, samt en kopia på passet.

En läkare utfärdar dödsattesten och om medborgaren avlider på ett sjukhus brukar sjukhuset hjälpa till med att kontakta en begravningsentreprenör som tar hand om det praktiska vid begravningen.

I mitt fall där dödsfallet skedde i hemmet, så fick jag nästa dag åka till Instituto Anatómico Forense, och på plats fanns många begravningsentreprenörer som var ivriga att få uppdraget, det var nästan som budgivning på plats, fruktansvärt 😥

I många fall har begravningsentreprenören ansvaret att överlämna dödsattesten till närmast anhörig när den är färdig, men inte alltid. Det förstnämnda gäller t ex om den avlidne bodde i Madrid, dock inte i kranskommuner, som i mitt fall. Efter tio arbetsdagar kunde jag hämta den hos Registro Civil i min kommun, det är myndigheten som ansvarar för befolkningsregistret. Innan man har Certificado de Defunción, så kan man inte göra någonting. Det är det absolut viktigaste pappret i början av processen.

Mer läsning hos Sveriges ambassad i Madrid.

Etiketter: , , , ,